Das Passive In Der Deutsch

Das Passive In Der Deutsch

Elisa Yorum yapılmamış

Das Passive In Der Deutsch, Bir cümleyi passiv (edilgen) yapmak için ‘’werden’’ yardımcı fiili kullanılır. Passiv cümlelerin öznesi genelde aktiv cümlelerin nesnesinden yani akkusativ ögelerden oluşur.

1-) Vorgangspassiv

2-) Zustandspassiv

3-) Passiv mit ‘’man’’

4-) Modal mit passiv

• Passiv cümlelerde, işi yapan özne ihtiyaç halinde von ve durch edatları ile cümleye eklenebilir. Özne insan ise von edatı, insan dışındaki bir varlık ise durch edatı kullanılır.
-Das Fenster wird vom Lehrer geöffnet. (Pencere öğretmen tarafından açılıyor.)
-Das Fenster wird durch den wind geöffnet. (Pencere rüzgardan dolayı (rüzgar tarafından) açılıyor.

Der Lehrer öffnet das Fenster. – özne aktiv
Das Fenster wird geöffnet. – özne passiv

Werden Sein
Ich werde geschlafen Ich bin
Du wirst geschlafen Du bist
Er/sie/es wird geschlafen Er/sie/es ist
Wir werden geschlafen Wir sind
Ihr werdet geschlafen Ihr seid
Sie/sie werden geschlafen Sie/sie sind

VORGANGSPASİV

Subjekt + werden + objekt + partizip2

Gerçekleşen bir eylem belirtildiğinde kullanılır. Sürecin anlatıldığı cümlelerdir.

 • Was passiert? (Ne oluyor?)
 • Die Haustür wird zugeschlossen. ( Kapı kilitleniyor.)

2.ZUSTANDSPASSİV

Subjekt + sein + objekt + partizip2

Gerçekleşen bir eylemin durumu veya sonucu belirtilirken kullanılır.

 • Was ist der Zustand der Haustür? (Evin kapısının durumu ne?)
 • Die Haustür ist zugeschlossen. (Evin kapısı kilitli.)

3)PASSİV MİT ”MAN”

 • Belgisiz  zamir olan man ile adam, erkek anlamına gelen der Mann  kelimesi birbiriyle karıştırılmamalıdır.
 • Man zamiri her zaman fiillerin 3. Tekil şahış çekimi ile birlikte geniş zamanda kullanılır.
 • Man zamiri herkes için geçerli, genel durumlar anlatılmak istendiğinde kullanılır.

Man kann alles schafen, wen man will. (Eğer istenirse, her şey başarılabilir.)

 • Im Sommer muss man viel Wasser trinken. (Yazın çok su içilmeli.)
 • Wie sagt man das auf Deutsch? (Bu, Almanca’da nasıl söylenir.)
 • Dieser Laerm macht man verrückt. (Bu gürültü insanı çıldırtır.)

4-)MODAL MİT PASSİV

Dem Kind muss geholfen werden. (Çocuğa yardım edilmeli.) (PRÄSENS)

Dem Kind musste geholfen werden. (Çocuğa yardım edilmeliydi.) (PRÄTERITUM)

Dem Kind hat geholfen werden müssen. (Çocuğa yardım edilmeliydi.) (PERFEKT)

 Dem Kind hatte geholfen werden müssen. (Çocuğa yardım edilmiş olmalıydı.) (PLUSQUAMPERFEKT)

 Dem Kind wird geholfen werden müssen. (Çocuğa yardım edilmiş olacak.) (FUTUR)

 • Werden fiili gelecek zaman cümlelerinde de yardımcı fiil olarak kullanılır. Birbirine karıştırmamak için cümle yapılarına dikkat etmek gerekir.

Vorgangspassiv’de cümle yapısı:

Subjekt + werden+ objekt + partizip2

 • Ich werde oft gefragt. (Bana sık sık soruluyor.)

Futur1’de cümle yapısı:

Subjekt + werden + objekt + infinitiv

 • Ich werde meine Frau fragen. (Ben eşime soru soracağım.)
 • Partizip2 geçmiş zaman (perfekt) cümlelerinde de kullanılır. Birbirine karıştırmamak için cümlede kullanılan yardımcı fiillere dikkat etmek gerekir.

Vorganhspassiv:  subjekt + werden + objekt + partizip 2

 • Ich werde oft gefragt. ( Bana sık sık soruluyor.)

Perfekt: subjekt + haben oder sein + objekt + partizip 2

 • Ich habe meine Frau  gefragt. (Ben eşime sordum.)

BEİSPİELE

1-) Präsens: werden + PII(V3)

–Das Auto wird von mir gewaschen. (Araba benim tarafımdan yıkanıyor.)

Passiv  Präteritum: werden + PII(V3)

— Das Auto wurde von mir gewaschen. (Araba benim tarafımdan yıkandı.)

Passiv Perfekt: sein + PII(V3) + worden

— Das Auto ist von mir gewaschen worden. (Araba benim tarafımdan yıkandı.)

Passiv Plusquamperfekt: waren + PII(V3) worden

–Das Auto war von mir gewaschen worden. (Araba benim tarafımdan yıkanmıştı.)

Passiv Futur I: werden + PII(V3) + werden

–Das Auto wird von mir gewaschen werden. (Araba benim tarafımdan yıkanacak.)

Passiv Futur II: werden + PII(V3) + worden + sein

 Das Auto wird von mir gewaschen worden sein. (Araba benim tarafımdan yıkanmış olacak.)

2-)Der Schulleiter sucht euch in der Schule. (Müdür okulda sizi arıyor.)

Ihr werdet in der Schule gesucht. (Siz okulda aranıyorsunuz.)

3-)Die Leute lieben dich sehr.  (İnsanlar seni çok seviyor.)

Du wirst sehr geliebt. (Sen çok seviliyorsun.)

4-)Die Italiener trinken viel Kaffee. (İtalyanlar çok kahve içiyor.)

In Italien wird viel Kaffee getrunken. (İtalya’da çok kahve içilir.)

5-)Präsens: Der  Mann wird verletzt. (Adam yaralanıyor.)

Präteritum:  Der Mann wurde verletzt. (Adam yaralandı.)

Perfekt: Der Mann ist verletzt worden. (Adam yaralandı/yaralanmış.)

Plusquamperfekt:  Der Mann war verletzt worden. (Adam yaralanmıştı.)

Futur I:  Der Mann wird verletzt werden. (Adam yaralanacak.)

Futur II:  Der Mann wird verletzt worden sein. (Adam yaralanmış olacak.)

6-)PRÄSENS:  Das Buch wird gelesen. (Kitap okunuyor.)

PRÄTERITUM: Das Buch wurde gelesen. (Kitap okundu.)

PERFEKT:  Das Buch ist gelesen worden. (Kitap okundu.)  

PLUSQUAMPERFEKT:  Das Buch war gelesen worden. (Kitap okunmuştu.)  

FUTUR I: Das Buch wird gelesen werden. (Kitap okunacak.)  

FUTUR II: Das Buch wird gelesen worden sein. (Kitap okunmuş olacak.)

7-)Präsens:  Der Mann ist verletzt.

Präteritum:  Der Mann war verletzt.

Perfekt:  Der Mann ist verletzt gewesen.

Plusquamperfekt:  Der Mann war verletzt gewesen.

Futur I:  Der Mann wird verletzt sein.

Futur II:  Der Mann wird verletzt gewesen sein.

😎 Die Arbeitsgruppe hat die Ergebnisse der Planung veröffentlicht. (Çalışma grubu planlamanın sonuçlarını yayınladı.)

Die Ergebnisse der Planung wurden veröffentlicht. (Planlamanın sonuçları yayınlandı.)

9-)Die Sekratärin schreibt den Brief. ( Sekreter mektup yazıyor)

Der Brief wird von der Sekratärin geschrieben .(Mektup sekreter tarafından yazılıyor)

10-) Ali liest den Roman ( Ali romanı okuyorr)
 Der Roman wird von Ali gelesen (Roman Ali tarafından okunuyor)

11-) Das Auto soll heute von jemandem gewaschen werden. (Araba bugün biri tarafından yıkanmalı.)

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Almanca Online Ders
Almanca Online Ders İçin Bilgi
Almanca Online Ders İçin Bilgi Al