26 Mart 2021 içinde A1 Almanca A2 Almanca B1 Almanca

SÄTZE MIT KONJUNKTIONEN (BAĞLAÇLI CÜMLELER)

SÄTZE MIT KONJUNKTIONEN (BAĞLAÇLI CÜMLELER)

SÄTZE MIT KONJUNKTIONEN (BAĞLAÇLI CÜMLELER) Bağlaçlar iki ana cümleyi birbirine bağlar. Almanca’da bağlaçlar bağlandıkları cümlede yüklemin bulunduğu yere göre 3 gruba ayrılırlar. Grundstellung Umstellung Endstellung Temel Bağlaçlar (Grundstellung): Bu bağlaçlar bağımsız bir cümlenin başında yer alamaz. Bu bağlaçlardan sonra yüklem gelmez. Temel Bağlaçlar (Grundstellung) aber, jedoch, doch fakat, ama, lakin, bununla birlikte allein yalnız denn çünkü nӓmlich yani oder veya, ya da nicht – sondern değil – bilakis und ve Beispiele (Örnekler) – Er mag Kuchen sehr, aber er hat noch nie gegessen. (Pastayı çok sever ama bugün hiç yemedi.) – Ich lerne Deutsch, denn ich will in Deutschland studieren.  

Daha fazla

12 Eylül 2020 içinde A1 Almanca A2 Almanca

Almanca Cümle dizilimi

Almanca Cümle dizilimi

Doğru yazmayı öğrenin: cümle yapısı basitçe açıklanmıştır Alman A1 – A2 – B1- B2

Daha fazla
Almanca Online Ders
Almanca Online Ders İçin Bilgi
Almanca Online Ders İçin Bilgi Al