7 Ağustos 2021 içinde A1 Almanca A2 Almanca

Almanca Akkusativ

Almanca Akkusativ

Almanca İsmin Halleri Akkusativ – İsmin –i Hali Akkusativ ( -ihali), Belirtme durumu (Wen – Was ?- Wohin?) Kimi – Neyi – Nereye? •Almancada ismin -i hali. Herzaman Wen, Was ? (Kimi, Neyi) sorularina cevap verir. DER der Mann – adam den Mann – adamı DIE die Frau – kadın Dir Frau – kadını DAS das Kind – çocuk Das Kind – çocuğu der Bleistift – kurşunkalem den Bleistift – kurşunkalemi der Wald – orman den Wald – ormanı der Löffel – kaşık den Löffel – kaşığı der Stuhl – sandelye den Stulh – sandelyeyi der Arzt – doktor den

Daha fazla

7 Mayıs 2021 içinde A1 Almanca

Almanca Das Perfekt / -dili Geçmiş Zaman

Almanca Das Perfekt / -dili Geçmiş Zaman

PERFEKT ZAMAN “Sein” ve “haben” yardımcı fiillerine ihtiyaç duyarız. Burada bilmemiz gereken en önemli nokta fillerin Partizip 2 halidir.. Kural olarak ; özne + yardımcı fiil (sein yada haben) + partizip 2  olarak yapılandırılır. Perfekt = haben / sein + … + Partizip II Ahmet hat gegessen(partizip 2). Er hat getrunken(partizip 2). Ich habe es nicht gemacht(partizip 2). Partizip 2 nasıl oluşturulur? Partizip II schwache/gemischte Verben starke Verben ge…t ge…en gelernt gesehen Zayıf fiiller(schwache) ve karışık (gemischte Verben) fiillerde fiilin kökü alınır ve önüne “ge” sonuna ise “t” getirilir! Örneğin “lernen” fiilini ele alalım >>> lern(kök) >>>>ge+lern+t > gelernt Ancak güçlü (starke Verben) ile yapıldında “ge…en” olarak kalır. Örneğin: gesehen, gekommen. Örnek “PERFEKT ZAMAN” cümleleri: Wann hast du deine Blume gegossen? giessen Sie hat ihr Handy kaputtgemacht. kaputtmachen Wir haben mit ihr getanzt. Wir haben Hausafugaben gemacht.

Daha fazla

26 Mart 2021 içinde A1 Almanca A2 Almanca B1 Almanca

SÄTZE MIT KONJUNKTIONEN (BAĞLAÇLI CÜMLELER)

SÄTZE MIT KONJUNKTIONEN (BAĞLAÇLI CÜMLELER)

SÄTZE MIT KONJUNKTIONEN (BAĞLAÇLI CÜMLELER) Bağlaçlar iki ana cümleyi birbirine bağlar. Almanca’da bağlaçlar bağlandıkları cümlede yüklemin bulunduğu yere göre 3 gruba ayrılırlar. Grundstellung Umstellung Endstellung Temel Bağlaçlar (Grundstellung): Bu bağlaçlar bağımsız bir cümlenin başında yer alamaz. Bu bağlaçlardan sonra yüklem gelmez. Temel Bağlaçlar (Grundstellung) aber, jedoch, doch fakat, ama, lakin, bununla birlikte allein yalnız denn çünkü nӓmlich yani oder veya, ya da nicht – sondern değil – bilakis und ve Beispiele (Örnekler) – Er mag Kuchen sehr, aber er hat noch nie gegessen. (Pastayı çok sever ama bugün hiç yemedi.) – Ich lerne Deutsch, denn ich will in Deutschland studieren.  

Daha fazla
Almanca Online Ders
Almanca Online Ders İçin Bilgi
Almanca Online Ders İçin Bilgi Al