Deutsche Verbkonjugation

Deutsche Verbkonjugation

Elisa Yorum yapılmamış

Almanca Fiil Çekimleri

1-) Haben : sahip olmak

Ich habe

Du hast

er/sie/es hat

Wir haben

Ihr habt

Sie/sie haben

2-) Sein : olmak

Ich bin

Du bist

Er/sie/es ist

Wir sind

Ihr seid

Sie/sie sind

3-) Kommen : Gelmek

Ich komme

Du kommst

Er/sie/es kommt

Wir kommen

Ihr kommt

Sie/sie kommen

4-) Gehen: gitmek

Ich gehe

Du gehst

Er/sie/es geht

Wir gehen

Ihr geht

Sie/sie gehen

5-) Lernen : öğrenmek

Ich lerne

Du lernst

Er/sie/es lernt

Wir lernen

Ihr lernt

Sie/sie lernen

6-) Wohnen : ikamet etmek/oturmak

Ich wohne

Du wohnst

Er/sie/es wohnt

Wir wohnen

Ihr wohnt

Sie/sie wohnen

7-) Brauchen : ihtiyacı olmak

Ich brauche

Du brauchst

Er/sie/es braucht

Wir brauchen

Ihr braucht

Sie/sie brauchen

😎 Trinken : içmek

Ich trinke

Du trinkst

Er/sie/es trinkt

Wir trinken

Ihr trinkt

Sie/sie trinken

9-) Fragen : sormak

Ich frage

Du fragst

Er/sir/es fragt

Wir fragen

Ihr fragt

Sie/sie fragen

10-) Antworten : cevap vermek

Ich antworte

Du antwortest

Er/sie/es antwortet

Wir antworten

Ihr antwortet

Wir antworten

11-) Hören : dinlemek

Ich höre

Du hörst

Er/sie/es hört

Wir hören

Ihr hört

Sie/sie hören

12-) Machen : yapmak

Ich mache

Du machst

Er/sie/es macht

Wir machen

Ihr macht

Sie/sie machen

13-) Bringen : getirmek

Ich bringe

Du bringst

Er/sie/es bringt

Wir bringen

Ihr bringt

Sie/sie : bringen

14-) Finden : bulmak

Ich finde

Du findest

Er/sie/es findet

Wir finden

Ihr findet

Sie/sie finden

15-) Suchen : aramak (bir şeyi/bilgiyi)

Ich suche

Du suchst

Er/sie/es sucht

Wir suchen

Ihr sucht

Sie/sie suchen

16-) Essen : yemek

Ich esse

Du isst

Er/sie/es isst

Wir essen

Ihr esst

Sie/sie essen

17-) Schlafen : uyumak

Ich schlafe

Du schläfst

Er/sie/es schläft

Wir schlafen

Ihr schlaft

Sie/sie schlafen

18-) Leben: yaşamak

Ich lebe

Du lebst

Er/sie/es lebt

Wir leben

Ihr lebt

Sie/sie leben

19-) Besuchen :ziyaret etmek

Ich besuche

Du besuchst

Er/sie/es besucht

Wir besuchen

Ihr besucht

Sie/sie besuchen

20-) Sehen : görmek

Ich sehe

Du siehst

Er/sie/es sieht

Wir sehen

Ihr seht

Sie/sie sehen

21-) Schreiben: yazmak

Ich schreibe

Du schreibst

Er/sie/es schreibt

Wir schreiben

Ihr schreibt

Sie/sie schreiben

22-) Sprechen : konuşmak

Ich spreche

Du sprichst

Er/sie/es spricht

Wir sprechen

Ihr sprecht

Sie/sie sprechen

23-) Denken : düşünmek

Ich  denke

Du  denkst

Er/sie/es denkt

Wir  denken

Ihr denkt

Sie/sie Denken

24-) treffen

Ich treffe

Du triffst

Er/sie/es trifft

Wir treffen

Ihr trefft

Sie/sie treffen

25-) Arbeiten : çalışmak

Ich arbeite

Du arbeitest

Er/sie/es arbeitet

Wir arbeiten

Ihr arbeitet

Sie/sie arbeiten

26-) Lesen : okumak (kitap,gazete vs.)

Ich lese

Du liest

Er/sie/es liest

Wir lesen

Ihr lest

Sie/sie lesen

27-) Lachen : gülmek

Ich lache

Du lachst

Er/sie/es lacht

Wir lachen

Ihr lacht

Sie/sie lachen

28-) Helfen : yardım etmek

Ich helfe

Du hilfst

Er/sie/es hilft

Wir helfen

Ihr helft

Sie/sie helfen

29-) Kaufen : satın almak

Ich kaufe

Du kaufst

Er/sie/es  kauft

Wir kaufen

Ihr kauft

Sie/sie kaufen

30-) Nehmen : almak

Ich nehme

Du nimmst

Er/sie/es nimmt

Wir nehmen

Iht nehmt

Sie/sie nehmen

31-) Bezahlen : ödemek

Ich bezahle

Du bezahlst

Er/sie/es bazahlt

Wir bezahlen

Ihr bezahlt

Sie/sie bezahlen

32-) Spielen : oynamak

Ich spiele

Du spielst

Er/sie/es spielt

Wir spielen

Ihr spielt

Sie/sie spielen

33-) Reisen : seyahat etmek

Ich reise

Du reist

Er/sie/es reist

Wir reisen

Ihr reist

Sie/sie reisen

34-) Fahren : gitmek (araçla)

Ich fahre

Du fährst

Er/sie/es fährt

Wir fahren

Ihr fahrt

Sie/sie fahren

35-)Kochen : yemek pişirmek

Ich koche

Du kochst

Er/sie/es kocht

Wir kochen

Ihr kocht

Sie/ssie kochen

36-)Glauben : inanmak

Ich glaube

Du glaubst

Er/sie/es glaubt

Wir glauben

Ihr glaubt

Sie/sie glauben

37-) Sitzen : oturmak

Ich sitze

Du sitzt

Er/sie/es sitzt

Wir sitzen

Ihr sitzt

Sie/sie sitzen

38-) Wünschen : dilemek

Ich wünsche

Du wünschst

Er/sie/es wünscht

Wir wünschen

Ihr wünscht

Sie/sie wünschen

39-) Warten : beklemek

Ich warte

Du wartest

Er/sie/es  wartet

Wir warten

Ihr wartet

Wir warten

Sie/sie warten

40-) Geben : vermek

Ich gebe

Du gibst

Er/sie/es gibt

Wir geben

Ihr gebt

Sie/sie geben

41-) Heiraten : evlenmek

Ich heirate

Du heiratest

Er/sie/es hiratet

Wir heiraten

Ihr heiratet

Sie/sie heiraten

42-) Schwimmen : yüzmek

Ich schwimme

Du schwimmst

Er/sie/es schwimmt

Wir schwimmen

Ihr shwimmt

Sie/sie schwimmen

43-) Wissen : bilmek

Ich weiss

Du weisst

Er/sie/es weisst

Wir wissen

Ihr wisst

Sie/sie wissen

44-) Kennen : tanımak

Ich kenne

Du kennst

Er/sie/ es kennt

Wir kennen

Ihr kennt

Sie/sie kennen

45-) Bleiben : kalmak

Ich bleibe

Du bleibst

Er/sie/es bleibt

Wir bleiben

Ihr bleibt

Sie/sie bleiben

46-) Danken : teşekkür etmek

Ich danke

Du  dankst

Er/sie/es dankt

Wir danken

Ihr dankt

Sie/sie danken

47-) Gefallen : beğenmek/hoşuna gitmek

Ich gefalle

Du gefällst

Er/sie/es gefällt

Wir gefallen

Ihr gefallt

Sie/sie gefallen

48-) Benutzen : kullanmak

Ich benutze

Du  benutzt

Er/si/es benutzt

Wir benutzen

Ihr benutzt

Sie/sie benutzen

49-) Lieben : sevmek

Ich liebe

Du  liebst

Er/si/es liebt

Wir lieben

Ihr liebt

Sie/sie lieben

50-) Sagen : söylemek

Ich sage

Du  sagst

Er/si/es sagt

Wir sagen

Ihr sagt

Sie/sie sagen

51-) Verlieren : kaybetmek

Ich verliere

Du verlierst

Er/sie/es verliert

Wir verlieren

Ihr verliert

Sie/sie verlieren

52-) Singen : şarkı söylemek

Ich singe

Du singst

Er/sie/es singt

Wir singen

Ihr singt

Sie/sie singen

53-) Fallen : düşmek

Ich falle

du fällst

er/sie/es fällt

Wir fallen

 Ihr fallt

Sie/sie fallen

54-) Laufen

Ich laufe

du läufst

er/sie/es läuft

Wir laufen

 Ihr  lauft

Sie/sie laufen

55-) Bitten : sunmak

Ich bitte

Du bittest

Er/sie/es bittet

Wir bitten

Ihr bittet

Sie/sie bitten

56-) Fangen : yakalamak

Ich fange

Du fängst

Er/sie/es fängt

Wir fangen

Ihr fangt

Sie/sie fangen

57-) Folgen : takip etmek

Ich  folge

Du  folgst

Er/sie/es  folgt

Wir folgen

Ihr folgt

Sie/sie folgen

58-) Erzählen: anlatmak

Ich erzähle

Du erzählst

Er/sie/es erzählt

Wir erzählen

Ihr erzählt

Sie/sie erzählen

59-) Fühlen : hissetmek

Ich fühle

Du fühlst

Er/sie/es fühlt

Wir fühlen

Ihr fühlt

Sie/sie fühlen

60-) Reden : konuşmak

Ich  rede

Du redest

Er/sie/es redet

Wir reden

Ihr redet

Sie/sie reden

61-) Lassen : bırakmak

Ich lasse

Du lässt

Er/sie/es lässt

Wir lassen

Ihr lasst

Sie/sie lassen

62-) Probieren : denemek

Ich probiere

Du probierst

Er/sie/es probiert

Wir probieren

Ihr probiert

Wir probieren

Ihr probiert

Sie/sie probieren

63-) springen : atlamak

Ich springe

Du springst

Er/sie/es springt

Wir springen

Ihr springt

Sie/sie springen

64-) Verdienen : kazanmak

Ich verdiene

Du verdienst

Er/sie/es verdient

Wir verdienen

Iht verdint

Sie/sie verdienen

65-) Zahlen : ödemek

Ich zahle

Du zahlst

Er/sie/es zahlt

Wir zahlen

Ihr zahlt

Sie/sie zahlen

66-) Öffnen : açmak

Ich öffne

Du öffnest

Er/sie/es öffnet

Wir öffnen

Ihr öffnet

Sie/sie öffnen

67-) Schließen : kapatmak

Ich schließe

Du schließt

Er/sie/es schließt

Wir schließen

Ihr schließt

Sie/sie schließen

68-) Zeigen : göstermek

Ich zeige

Du zeigst

Er/ sie/es zeigt

Wir zeigen

Ihr zeigt

Sie/sie zeigen

69-) İnteressieren: ilgilenmek

Ich interessiere

Du interessierst

Er/sie/es interessiert

Wir interessieren

Ihr interessiert

Sie/sie interessieren

70-) Holen : almak

Ich hole

Du holst

Er/sie/es holt

Wir holen

Ihr holt

Sie/sie holen

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Almanca Online Ders
Almanca Online Ders İçin Bilgi
Almanca Online Ders İçin Bilgi Al