7 Ağustos 2021 içinde A1 Almanca A2 Almanca

Almanca Akkusativ

Almanca Akkusativ

Almanca İsmin Halleri Akkusativ – İsmin –i Hali Akkusativ ( -ihali), Belirtme durumu (Wen – Was ?- Wohin?) Kimi – Neyi – Nereye? •Almancada ismin -i hali. Herzaman Wen, Was ? (Kimi, Neyi) sorularina cevap verir. DER der Mann – adam den Mann – adamı DIE die Frau – kadın Dir Frau – kadını DAS das Kind – çocuk Das Kind – çocuğu der Bleistift – kurşunkalem den Bleistift – kurşunkalemi der Wald – orman den Wald – ormanı der Löffel – kaşık den Löffel – kaşığı der Stuhl – sandelye den Stulh – sandelyeyi der Arzt – doktor den

Daha fazla

16 Temmuz 2021 içinde A1 Almanca Almanya Aile Birleşimi Genel Almanca

A1 ÖSD Dialog mit Foto ( Fotoğraflar ile ÖSD Diyalogları)

A1 ÖSD Dialog mit Foto ( Fotoğraflar ile ÖSD Diyalogları)

Almanca Ösd A1 Aile Birleşimi Sınavı Resim Tasvir etme ile ilgili örnekler yukarıda verilmiştir. Daha Fazla örnek ve Aile Birleşimi eğitimi için Whatsapp ile iletişime geçebilirsiniz. 0 531 504 36 09 Im Restaurant: der Mann :         Ich habe Hunger. Gehen wir essen? die Frau          : Ja, gerne? Was möchtest du Essen? der Mann        : Ich möchte Hamburger essen, und du? die Frau          : Ich möchte Salat essen. der Mann        : Schmeckt es? die Frau          : Ja, es schmeckt gut.                         Kannst du  bitte die Rechnung zahlen? der Mann        : Ja, natürlich die Frau          : Vielen Dank für das Essen…

Daha fazla

7 Mayıs 2021 içinde A1 Almanca

Almanca Das Perfekt / -dili Geçmiş Zaman

Almanca Das Perfekt / -dili Geçmiş Zaman

PERFEKT ZAMAN “Sein” ve “haben” yardımcı fiillerine ihtiyaç duyarız. Burada bilmemiz gereken en önemli nokta fillerin Partizip 2 halidir.. Kural olarak ; özne + yardımcı fiil (sein yada haben) + partizip 2  olarak yapılandırılır. Perfekt = haben / sein + … + Partizip II Ahmet hat gegessen(partizip 2). Er hat getrunken(partizip 2). Ich habe es nicht gemacht(partizip 2). Partizip 2 nasıl oluşturulur? Partizip II schwache/gemischte Verben starke Verben ge…t ge…en gelernt gesehen Zayıf fiiller(schwache) ve karışık (gemischte Verben) fiillerde fiilin kökü alınır ve önüne “ge” sonuna ise “t” getirilir! Örneğin “lernen” fiilini ele alalım >>> lern(kök) >>>>ge+lern+t > gelernt Ancak güçlü (starke Verben) ile yapıldında “ge…en” olarak kalır. Örneğin: gesehen, gekommen. Örnek “PERFEKT ZAMAN” cümleleri: Wann hast du deine Blume gegossen? giessen Sie hat ihr Handy kaputtgemacht. kaputtmachen Wir haben mit ihr getanzt. Wir haben Hausafugaben gemacht.

Daha fazla

26 Mart 2021 içinde A1 Almanca A2 Almanca B1 Almanca

Almanca’da Niteleme fiileri “Modal Verben “

Almanca’da Niteleme fiileri “Modal Verben “

WOLLEN Türkçe’de «Bugün sinemaya gitmek istiyorum. – Annem size gelmekistiyor. – Biraz gezmek istiyoruz.» gibi cümlelerde gördüğümüz «istemek»fiili Almanca’da wollen [vollen] ile karşılanır. Wollen cümle içinde aynıkönnen gibi kullanılır.Örneğin, «gitmek istiyorum, gitmek istiyorsun, gitmek istiyor,…»derken «gitmek» fiilinin hiç değişmediğini, buna karşılık «istemek» fiilinin şahıslara göre çekimlendiğini görüyoruz. Almanca’da da wollen yardımcı fiili aynı şekilde şahıslara göre çekimlenir. Yalnız özel bir durum gösterdiği için çekimlenmesin! iyi öğrenmek gerekir. Können ile yapılan cümlelerde genellikle baştan ikinci yerde können’inözneye göre çekimlenmiş şeklinin bulunduğunu ve yapmaya muktedir ol-duğumuz işi gösteren fiilin de cümlenin en sonunda yer aldığını öğrenmiştiniz.Wollen yardımcı fiilini de cümle içinde aynı

Daha fazla

26 Mart 2021 içinde A1 Almanca A2 Almanca B1 Almanca

SÄTZE MIT KONJUNKTIONEN (BAĞLAÇLI CÜMLELER)

SÄTZE MIT KONJUNKTIONEN (BAĞLAÇLI CÜMLELER)

SÄTZE MIT KONJUNKTIONEN (BAĞLAÇLI CÜMLELER) Bağlaçlar iki ana cümleyi birbirine bağlar. Almanca’da bağlaçlar bağlandıkları cümlede yüklemin bulunduğu yere göre 3 gruba ayrılırlar. Grundstellung Umstellung Endstellung Temel Bağlaçlar (Grundstellung): Bu bağlaçlar bağımsız bir cümlenin başında yer alamaz. Bu bağlaçlardan sonra yüklem gelmez. Temel Bağlaçlar (Grundstellung) aber, jedoch, doch fakat, ama, lakin, bununla birlikte allein yalnız denn çünkü nӓmlich yani oder veya, ya da nicht – sondern değil – bilakis und ve Beispiele (Örnekler) – Er mag Kuchen sehr, aber er hat noch nie gegessen. (Pastayı çok sever ama bugün hiç yemedi.) – Ich lerne Deutsch, denn ich will in Deutschland studieren.  

Daha fazla

21 Ocak 2021 içinde Almanca Öğrenmek

Uyumadan önce Almanca öğren

Uyumadan önce Almanca öğren

Uyumadan önce Almanca dinlemek ve izlemek, akılda kalıcılığı arttıracaktır.

Daha fazla
Almanca Online Ders
Almanca Online Ders İçin Bilgi
Almanca Online Ders İçin Bilgi Al