Almanca Gelecek Zaman Futur 1

5 Mayıs 2021 480 Görüntüleme

Almanca Gelecek Zaman Futur 1; Almancada toplam iki gelecek zaman vardır. Bunlar Futur I ve Futur II olarak adlandırılır. Futur I Türkçe’ye “gelecek zaman” olarak, Futur II ise “gelecekte bitmiş” zaman olarak çevrilir. Normal olarak gelecek zaman olarak çok nadir haller dışında sadece Futur I kullanılır.

Almanca Gelecek Zaman Futur 1werden yardımcı fiili yardımıyla meydana getirilir. Bu zamanı incelemeden önce werden‘in şimdiki zamandaki çekimini kısaca hatırlatalım:

Şahıswerden yardımcı fiili
1. Tekil şahıs / ichwerde
2. Tekil şahıs / duwirst
3. Tekil şahıs / erwird
siewird
eswird
1. Çoğul şahıs / wirwerden
2. Çoğul şahıs / ihrwerden
3. Çoğul şahıs / siewerdet
Nazik hitap / Siewerden

Futur I‘in doğru kullanılması için werden‘in çekimi çok iyi bilinmelidir. Futur I, şu şemaya göre teşkil edilir:

Özne + werden yardımcı fiili + Asıl fiilin mastarı

Bu şemaya göre, werden yardımcı fiilinin şimdiki zamanda şahıslara göre çekimlenmiş şekli cümlede özneden sonra yer alır ve gelecek zamanı yapılan ana fiil ise hiç değişmeden mastar halinde cümlenin en sonuna konur.

Suchen fiilinin gelecek zaman çekimi
ŞahıswerdenFiilTürkçesi
1. Tekil şahıs / ichwerde suchen arayacağım
2. Tekil şahıs / duwirst suchen arayacaksın
3. Tekil şahıs / er wird suchen arayacak
sie wird suchen arayacak
es wird suchen arayacak
1. Çoğul şahıs / wirwerden suchen arayacağız
2. Çoğul şahıs / ihrwerdet suchen arayacaksınız
3. Çoğul şahıs / siewerden suchen arayacaklar
Nazik hitap / Siewerden suchen arayacaksınız
Lernen fiilinin gelecek zaman çekimi
ŞahıswerdenFiilTürkçesi
1. Tekil şahıs / ichwerde lernen öğreneceğim
2. Tekil şahıs / duwirst  lernen öğreneceksin
3. Tekil şahıs / er wird  lernen öğrenecek
sie wird  lernen öğrenecek
es wird  lernen öğrenecek
1. Çoğul şahıs / wirwerden  lernen öğreneceğiz
2. Çoğul şahıs / ihrwerdet  lernen öğreneceksiniz
3. Çoğul şahıs / siewerden  lernen öğrenecekler
Nazik hitap / Siewerden  lernen öğreneceksiniz

Yukarıdaki iki örnekte görüldüğü gibi, gelecek zamanı yapılan iki ana fiil, suchen ve lernen değişmemekte, değişen sadece şahıslara göre çekimlenen werden yardımcı fiili olmaktadır. Gelecek zaman için daha başka fiillerle de örnek verelim:

rbeiten – çalışmak
ichwerdearbeitençalışacağım
duwirstarbeitençalışacaksın
erwirdarbeitençalışacak
siewirdarbeitençalışacak
eswirdarbeitençalışacak
wirwerdenarbeitençalışacağız
ihrwerdetarbeitençalışacaksınız
siewerdenarbeitençalışacaklar
Siewerdenarbeitençalışacaksınız
verkaufen – satmak
ichwerdeverkaufensatacağım
duwirstverkaufensatacaksın
erwirdverkaufensatacak
siewirdverkaufensatacak
eswirdverkaufensatacak
wirwerdenverkaufensatacağız
ihrwerdetverkaufensatacaksınız
siewerdenverkaufensatacaklar
Siewerdenverkaufensatacaksınız
warten – beklemek
ichwerdewartensatacağım
duwirstwartensatacaksın
erwirdwartensatacak
siewirdwartensatacak
eswirdwartensatacak
wirwerdenwartensatacağız
ihrwerdetwartensatacaksınız
siewerdenwartensatacaklar
Siewerdenwartensata

Futur 1‘de cümlenin asıl fiili hiç değişmediği için düzenli ve düzensiz fiillerin gelecek zamanı arasında bir fark yoktur. Düzensiz fiiller, zamanlar teşkil edilirken köklerinde değişiklikler olan fiillerdi. Ancak Futur 1‘de fiilin kendisinde hiçbir değişiklik olmadığı için düzensiz fiillerin gelecek zamanında değişen bir şey yoktur. Futur 1, cümle içinde kullanılırken özne, tekil bir isimse werden yardımcı fiilinin tekil 3. şahısla kullanılan şekli, yani wird, eğer özne çoğul bir isimse werden‘in 3. çoğul şahısla birlikte kullanılan şekli, yani werden cümle içinde yer alır.

Aşağıdaki örnekleri, Futur 1′in yapısının daha iyi anlaşılması için aynı cümlenin Präsens’i ile birlikte vereceğiz.

PRÄSENS
FUTUR I

Ich spiele mit meinem neuen Ball.
Ich werde mit meinem neuen Ball spielen.
Yeni topumla oynuyorum.
Yeni topumla oynayacağım

Peter arbeitet in diesem Büro
Peter wird in diesem Büro arbeiten

Peter bu büroda çalışıyor
Peter bu büroda çalışacak

Oktay und Mine kaufen ein Auto
Oktay und Mine werden ein Auto kaufen

Oktay ve Mine bir otomobil satın alıyorlar
Oktay ve Mine bir otomobil satın alacaklar.

Sein Bruder studiert in Ankara
Sein Bruder wird in Ankara studieren

Onun erkek kardeşi Ankara’da öğrenim yapıyor
Onun erkek kardeşi Ankara’da öğrenim yapacak

Gelecek Zamanın tek önemli özelliği meydana getirilen kuralı yukarıdaki örnek cümlelerde bir kere daha kontrol ediniz. Cümlenin asıl fiili mastar halde en sonda bulunur ve cümlenin yükleminin bulunması gereken “2. yere” werden yardımcı fiilinin özneye göre çekimlenmiş şekli gelir.

Futur I ile yapılmış cümleleri genel olarak şöyle bir kalıpla özetlemek mümkündür.

ÖznewerdenDiğer öğelerFiil
1. Mervewirdheute ihre großmutterbesuchen
2. Das Mädchenwirdmorgen seine Kleiderwaschen
3. Die Touristenwerdenviele Postkartenkaufen
4. Ichwerdedie Rechnung jetzbezahlen
5. Ihrwerdetdie Reise nichtmachlen
6. Der Lehrerwirduns die Türöffnen

Örnek cümlelerin Türkçeleri

  1. Merve bugün anneannesini ziyaret edecek.
  2. Kız çocuk yarın elbiselerini yıkayacak
  3. Turistler birçok posta kartı satın alacaklar
  4. Faturayı şimdi ödeyeceğim
  5. Siz seyahat etmeyeceksiniz.
  6. Öğretmen bize kapıyı açacak

ÖDEVLER

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Almanca Online Ders
Almanca Online Ders İçin Bilgi
Almanca Online Ders İçin Bilgi Al